Bouppteckning

När någon avlidit bildas ett så kallat dödsbo. Dödsbodelägarna ansvarar för att ta hand om egendom och få den värderad. De ansvarar också för att se till att den avlidnes skulder betalas, att bouppteckning upprättas och slutligen att arvet fördelas. Bouppteckning alternativt dödsboanmälan skall göras inom tre månader efter dödsfallet.
Ytterligare information hittar du på Skatteverkets hemsida.

alvaro-serrano-133360
Arvskifte

Om dödsboet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras.
Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna.