Att underlätta för anhöriga

Att planera sin begravning

Kanske har du tankar som kan förbereda och vara till stöd för dina anhöriga när den dagen kommer. Nedan hittar du länken till ett dokument du kan skriva ut och sedan fylla i dina önskemål i samband med din begravning eller kontakta oss så skickar vi det med brev. Det är viktigt att anhöriga vet var detta förvaras.

När den dagen kommer

jon-flobrant-68690